KALASTUS

Saimaannieriä on Kuolimolla äärimmäisen uhanalainen kalalaji ja se on rauhoitettu ympäri vuoden. Kuolimoa koskevat kestävän kalastuksen periaatteet ja rauhoitusalueiden perustaminen sekä Isoselän että Morruunvuorenselän kalataloudellisesti arvokkaille alueille. Kuolimo ja siihen laskevat Kiesilänjoen – Mustionjoen ja Korpijärven alueet on luokiteltu vaelluskalavesistöiksi. Ahven- Siika ja Kärnäkoskissa on kalastus kielletty. Kielilänjoen reitillä on syksyaikainen (15.8. – 15.11) kalastuskielto poislukien katiskakalastus. Korpijärven reitillä on yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus) kielletty seuraavilla koski- ja virtapaikoilla: Ylä- ja Puhinkoskessa ja Huuhion ja Kukasjoessa.

Tarkemmat tiedot osoitteesta www.kalastusrajoitus.fi.

Yhteislupa Kirveselälle

Luvat osakaskunnat Kuolimo

Korpijärvi tunnetaan erinomaisena kalastuspaikkana, josta saa kalastettua esimerkiksi ahvenia, haukia, muikkuja, siikaa, taimenia, järvilohia ja nieriää. Järvi on yksi Suomen parhaista lohijärvistä.

Luvat osakaskunnat Korpijärvi

 

HALMENIEMEN OSAKASKUNNAN LUPA-ALUE

Lupa-alue
Pinta-ala n. 1200 ha, Korpijärven itäpuoli

Lupahinnat
25€/pv, 250 € / kausi (1.1-31.12)

Lupa on venekuntakohtainen. Viehekalastuslupa
Vaparajoitus, enintään kolme vapaa/vene, lisäksi jokaista kalastonhoitomaksua vastaan 1 vapa / kalastaja
Rasvaeväleikatun järvilohen alamitta 60 cm. Nieriä 60 cm (rauhoitettu 1.9-30.11) Saaliskiintiö, järvilohi, nieriä ja taimen 1 / kalastaja / päivä. Rasvaeväleikatun taimenen alamitta 50 cm. Rasvaevälliset taimenet vapautettava.

Lupamyynti
Lomakeskus Tommolansalmen kesäkahvilasta kesäkuu-elokuu 0400 754835

tai

tilille OP FI95 5271 2120 0719 46 (viittteeksi kalastuspäivä)

Lisätiedot
Matti Kapiainen 0400 750 639

VALTOLAN OSAKASKUNNAN LUPA-ALUE

Lupa-alue
Pinta-ala n. 3700 ha, Korpijärven länsipuoli sekä muut Valtolan osakaskunnan järvet

Lupahinnat
2 €/pv
12 €/v
Lupa on venekuntakohtainen. Viehekalastuslupa
Vieherajoitus, enintään kaksi viehettä/vene

Lupamyynti
Käävänkylän Kyläkauppa 0400 120 941

Lisätiedot
Hannu Ollikainen 0400 545 712

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on kalastuksen perusmaksu, joka tulee maksaa, jos on iältään 18–69-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä tai ravustaa. Poikkeuksena ovat kalastajat, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta 31.12.2023 mennessä.

Kalastonhoitomaksu oikeuttaa yhdellä vieheellä kalastamiseen lähes koko maassa, toisinaan kalastaja tarvitsee lisäksi vesialueen omistajan luvan. Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä valvotaan kalastusta ja neuvotaan kalastajia. Kalastonhoitomaksu perustuu kalastuslakiin (linkki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150379). Lisätietoja saa sähköpostitse eraluvat@metsa.fi ja puhelimitse 020 69 2424.

Maksa kalastonhoitomaksu

www.kalastonhoitomaksu.fi tai www.eraluvat.fi/kalastonhoitomaksu

Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.

Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html