Tervetuloa Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen kotisivuille!

Korpijärvi-Kuolimon kalastusalueen vesialue on 22 700 hehtaaria. Vesialueet sijaitsevat Savitaipalassa, Suomenniemessä ja Mäntyharjussa sekä pienessä osassa Kouvolan seutua. Kalastusalue koostuu Kuolimon valuma-alueesta ja siihen virtaavista Kiesilianjoen alueista - Mustionjoki, Korpijärvi, Lovasjärvi, Uuhijoki, Virmajoki, Karyuoja ja Ryupänjoki. Lisäksi kalastusalueeseen kuuluvat Mäntyharjun reitin Tainavezi- ja Ala-Kukhanen-valuma-alueiden vedet.

Kuolimo laskeutuu kahdella tavalla Saimaalle Kernekosken ja Partakosken kautta. Partakoski on viimeinen järvitaimenen kasvualusta Etelä-Saimaalla. Kuolimo on myös Saimaan puolikoksin viimeinen luonnollinen alue. Kuolimo on osa Natura 2000 -ohjelmaa ja on erityisen suojattu vesistö. Osa alueesta on osa rantojen suojeluohjelmaa, ja lisäksi Partakoskea ja Kärnäkoskea suojelee koskien suojelulaki. Vesistöjen ekologinen luokitus on erinomainen / hyvä.