Tervetuloa Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalueen kotisivuille!

Korpijärvi – Kuolimon kalatalousalueen vesipinta – ala on 22.700 ha. Vesialueet sijaitsee Savitaipaleen, Suomenniemen ja Mäntyharjun sekä pieni osa Kouvolan alueella. Kalatalousalue koostuu Kuolimon valuma-alueesta ja siihen laskevista Kiesilänjoen – Mustionjoen, Korpijärven, Lovasjärven, Uuhijoen, Virmajoen, Karjuojan ja Ryöpänjoen alueista/valuma-alueista. Lisäksi kalatalousalueeseen sisältyy vesiä Mäntyharjun reitin Tainaveden ja Ala-Kuhasen valuma-alueilta.

Kuolimo laskee Saimaaseen kahta reittiä, Kärnäkosken sekä Partakosken kautta. Partakoski on viimeisiä järvitaimenen kutupaikkoja eteläisen Saimaan alueella. Kuolimo on myös Saimaan nieriän viimeinen luontainen esiintymisalue. Kuolimo kuuluu Natura 2000-ohjelmaan ja on erityssuojeltu vesistö. Osa alueesta kuuluu rantojen suojeluohjelmaan ja lisäksi sekä Partakoski että Kärnäkoski ovat koskiensuojelulailla suojeltuja.  Vesistöjen ekologinen luokitus on erinomainen/hyvä.